Вс 18.08.19
следующая статья
ЗИМА 2019 300 спартанцев или экспедиция к «Огненным вратам»

ВІЛЬНИЙ ДОГОВІР ELENDOR!

КНИГА 1. УЧАСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МОЖЛИВОСТІ
ELENDOR – це простір без територій та кордонів, без національностей та законів, який існує поза часом і дійсністю для всіх особистостей Арди (як видимих, так і уявних), що об’єдналися на підставі цього Вільного Договору.

Вільний Договір ELENDOR (далі — Договір) – це угода між особистостями Арди (як видимими, так і уявними), яка не є правочином, не надає прав і не встановлює правил та обов’язків в розумінні права жодної держави, а лише надає можливість для об’єднання всіх особистостей Арди, принципи яких відповідають принципам цього Договору та які бажають жити за такими принципами.

Стаття 1. Участь.
Участь у Договорі забезпечується шляхом заявлення особою, яка є повністю дієздатною (усвідомлює значення своїх дій та здатна керувати ними), про своє бажання жити у просторі ELENDOR та приєднатися до Договору, за умови, що дії та вчинки такої особи не суперечать Принципам Договору.

Той, хто підписав Договір і відповідає його умовам, вважається Учасником цього Договору і жителем ELENDOR (далі — Учасник).
Учасники, кількість яких складає 1000 (одна тисяча) і більше осіб, мають право обирати свого Лідера, за однією із умов:
— за місцем проживання (існуючим або уявним);
— за напрямком діяльності (існуючим або уявним);
— за метою для шляхетних вчинків.
Один Учасник може обирати за однією умовою лише одного Лідера.
Всі Лідери за обраними умовами складають Братства:
— Шляхетне Братство (Лідери, обрані за метою для шляхетних вчинків),
— Братство майстрів (Лідери, обрані за напрямком діяльності),
— Земельне Братство (Лідери, обрані за місцем проживання).
Через Братства обрані Лідери можуть брати участь в організації діяльності ELENDOR.
Найголовнішим Братством є Шляхетне Братство, і лише воно може представляти ELENDOR у відносинах з іншими країнами та особами, які не мають відношення до Договору.
Лідери кожного Братства можуть обирати Представника свого Братства, який буде забезпечувати організацію його діяльності і може представляти своє Братство у відносинах з Учасниками Договору та іншими Братствами.

Учасник Договору може припинити участь у Договорі і вибути із простору ELENDOR за власним бажанням (в будь-який момент, повідомивши про це будь-яке Братство) або за рішенням будь-якого Братства (в момент прийняття такого рішення).

Матеріальне забезпечення діяльності ELENDOR здійснюється за рахунок добровільних внесків Учасників та благодійних внесків інших осіб (крім внесків від державних органів і установ та/або внесків від органів місцевого самоврядування будь-якої держави). Порядок використання отриманого матеріального забезпечення узгоджується всіма Братствами.

Цей Договір регулює відносини лише серед жителів ELENDOR, і в цій частині не має обмежень у просторі та часі.
Основними мовами Договору і простору ELENDOR є всі існуючі мови, на яких розмовляють Учасники.

Всі терміни, їх застосування, а також будь-які дії за Договором не є юридичними діями, не пов’язані зі вчиненням юридичних дій і не мають жодних юридичних наслідків в розумінні права будь-якої держави.

Стаття 2. Принципи.
1. Принцип шляхетності.
Шляхетні вчинки є основним принципом діяльності жителя ELENDOR та його участі у Договорі (принцип шляхетності).
Шляхетними вчинками вважаються будь-які дії, спрямовані на створення рівних можливостей для кожного жителя ELENDOR, а також на створення рівного відношення до життя, свободи, честі і гідності всіх жителів ELENDOR.
Принципу шляхетності суперечить будь-який вплив на життя, свободу, честь і гідність будь-якої особи, зокрема наступне:
— Встановлення влади, майна, правил, документів, релігії, раси, суспільства, мови, нації або національності вище життя і свободи окремої особистості;
— Вбивство, привласнення майна без вільної згоди його власника, рабовласництво або інше посягання на життя, свободу, честь і гідність, вчинені з метою отримання моральної, матеріальної або будь-якої іншої вигоди, якої не існувало до вчинення цієї дії;
— Поклоніння та/або служба будь-якій особі або речі;
— Надання неправдивих свідчень;
— Вплив на вільне формування та/або вільне виявлення волі будь-яким чином;
— Наявність, користування та/або встановлення прямих чи непрямих привілеїв або обмежень щодо життя і свободи будь-якої особистості та її можливостей за будь-якими ознаками.
2. Принцип особистої угоди.
Основним принципом регулювання взаємовідносин між жителями ELENDOR є принцип особистої угоди.
Відповідно до принципу особистої угоди, права і обов’язки будь-якої особистості можуть виникати лише із її угод, укладених нею особисто, якщо такі угоди не суперечать Принципам Договору.
Ніхто не може встановлювати для жодної особистості жодних обов’язків без її вільної згоди,
3. Принцип особистої участі.
Вчинення дій за Договором здійснюється його Учасником особисто, без права передоручення іншій особі. Наявність інформації про вчинення іншою особою дій від імені або замість Учасника є підставою для скасування або не врахування результатів таких дій.
4. Принцип ELENDOR.
Нікого не може бути ідентифіковано та/або визначено за ознаками релігії, людської раси, мови, нації чи національності.
4. Принцип відповідності.
Враховуючи недосконалість державного устрою, всі акти та рішення державних органів та/або інших органів влади чи органів місцевого самоврядування, які визнані будь-яким Братством як несправедливі або як такі, що суперечать меті і принципам Договору, не враховуються і не застосовуються відносно Учасників в умовах цього Договору.
Дії Учасника, визнані висновком будь-якого Братства такими, що відповідають або не відповідають умовам Договору, вважаються такими для всіх Учасників.

Стаття 3. Можливості.
Будь-який Учасник може звернутися до будь-якого Братства ELENDOR з пропозицією на Публічне обговорення питань, пов’язаних або таких, що можуть бути пов’язані з Учасниками, Договором або простором ELENDOR. Таке звернення може здійснюватися особисто до Братства або шляхом оприлюднення Пропозиції перед всіма Учасниками.
Пропозиція Учасника вважається ініційованою для Публічного обговорення в момент настання однієї із наступних умов:
— підтримка Пропозиції більше ніж половиною всіх Учасників;
— підтримка Пропозиції будь-яким Лідером;
— Пропозиція є пропозицією одного із Лідерів;
— Пропозиція ініційована до Публічного обговорення Братством, до якого звернувся Учасник.
Публічне обговорення Пропозиції здійснюється Учасниками Договору. Строк Публічного обговорення Пропозиції встановлюється Братством, до якого звернулися з цією Пропозицією, але цей строк не може бути менше 30 днів і більше 90 днів.
Будь-який Учасник може прийняти участь у Публічному обговоренні будь-якої Пропозиції. Після Публічного обговорення, безпосередній розгляд Пропозиції здійснюють лише Лідери Братства, до якого надійшла Пропозиція.
За результатом розгляду Пропозиції, Братство може прийняти рішення або висновок, які, у разі їх підтримання більшістю Учасників, будуть визначати позицію ELENDOR з цього питання.
Всі Братства можуть приймати рішення та висновки, але Братства, які знаходяться вище у переліку, визначеному в статті 1 цієї Книги, можуть скасовувати рішення та висновки Братств, які знаходяться у зазначеному переліку нижче.
Рішення та/або висновок, підтримані після їх прийняття більшістю Учасників, не можуть бути скасовані жодним Братством, а можуть бути лише переглянуті Учасниками в частині їх підтримання. Будь-яке Братство може ініціювати перегляд підтримки Учасниками будь-якого рішенні та/або висновку, але не частіше одного разу на пів року.

похожие публикации

ЗИМА 2019 300 спартанцев или экспедиция к «Огненным вратам»

«Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.»

Осень 2018 Экспедиция: В поисках затерянного Лабиринта древних правителей Египта

Двенадцать древних правителей Египта, объединившихся в единый союз, создали самое таинственное сооружение в истории человечества – огромный Лабиринт на берегу Меридского озера, возле Города Крокодилов.

Зима 2018 Дьявольский замок Боны Сфорца: задание выжить

Масштабная деятельность, невероятное могущество, способность длительное время сохранять свою красоту, брак со старым мужем и политические интриги при жизни Боны Сфорца породили множество страшных легенд о ней: об отравлениях невесток, о гареме из молодых офицеров, о ваннах из крови девственниц и младенцев и многое другое ...

Осень 2017 Мистический форт: задание Выжить

Сама мысль – «провести ночь в этом форте», отдавала легким безумием.

Когда мы только задумывали этот поход, все относились к нему как к обычному мимолетному событию в истории журнала, - очередному проекту. Но с каждым днем, который приближал нас ко дню посещения Таракановского форта, мысли становились все растеряннее и угрюмей. Мистическая история форта проникала в наш мозг и овладевала нашим сознанием.